Veterinärer

Veterinärer

nils ronéus

Leg. veterinär, VMD


08-294829 / 070-3178500

nils@roneusmail.se


Nils Ronéus är specialist inom hästens sjukdomar och har stor erfarenhet inom sporthästens olika skador och sjukdomar. Nils är även Veterinär medicine doktor i träningsfysiologi. Förutom den kliniska och kirurgiska verksamheten på Hästsjukhuset Solvalla bedriver Nils Ronéus en omfattande ambulatorisk verksamhet.

 

På Hästsjukhuset Solvalla utför han bland annat polikliniska operationer såsom artroskopi, ortopedi och kastrationer. Nils gör även hältutredningar, besiktningar, hals- och luftrörskontroller, mun- och tandundersökningar.

Det utförs även undersökningar med ultraljud, EKG, röntgen och fiberoptik.

Tillgänglig på Hästsjukhuset Solvalla:

Måndag, tisdag och onsdag

anders ekfalk

Leg. veterinär, VMD


070-5251115 / 070-6570107

info@ekfalk.se

Hemsida: www.ekfalk.se


Anders Ekfalk har specialistkompetens i hästens sjukdomar och har koncentrerat sig på prestationsnedsatta tävlingshästar med misstanke på luftvägsproblem. Utredning i vila och vid snabbjobb med OEE/DRS (arbetsendoskopi) samt hjärtundersökning. Bedriver även ambulatorisk praktik hos några av landets främsta travtränare.


På onsdagar arbetar Anders Ekfalk med sin kliniska verksamhet på Hästsjukhuset Solvalla där han bland annat utför avancerad utredning av de övre luftvägarna, EKG och endoskopier. På torsdagar utförs operationer av gomsegelproblem, entrapment samt så kallade ”Tieforward”-kirurgi. Även allmän kirurgi utförs.

Tillgänglig på Hästsjukhuset Solvalla:

Onsdag och torsdag

Thomas Backen

Leg. veterinär


070-7188881Tillgänglig på Hästsjukhuset Solvalla:

Onsdag


nicolas de mitri

Leg. veterinär


070-3466968

cavallovet@telia.com

Tillgänglig på Hästsjukhuset Solvalla:

Onsdag

claes rülcker

VMD, Doc. Senior Advisor


070-8754252

claes.rylcker@glocalnet.netTillgänglig på Hästsjukhuset Solvalla:

Enligt överenskommelse